Huisreglement

"Zich houden aan bepaalde regels is een noodzaak voor het verloop van een harmonieuze en menselijke samenleving. Als iedereen zich aan de regels houdt, zal de vakantie in de camping Don Antonio een unieke belevenis worden. Vergeet niet dat de kwaliteit van de totale dienstverlening grotendeels afhankelijk is van het gedrag van de campinggasten zelf"

Om te worden opgevat als een integraal onderdeel van de specifieke toonhoogte van de reservering contract, accommodatie, parasol

AANKOMST

Art. 1

a) De check-in/out vindt plaats van 8u00 tot 14u00 en van 16u00 tot 22u00.
b) bij aankomst moeten de identiteitsbewijzen overhandigd worden en moeten de campinggasten het onderhavige huisreglement doornemen. Volgens de wet zal de receptionist(e) het verblijfsdocument invullen met de persoonlijke gegevens en die van de gezinsleden en/of andere gasten.
c) de campinggasten moeten de juistheid controleren van de geregistreerde gegevens, eventuele onjuistheden of wijzigingen zoals aankomst, vertrek, aantal personen en de vermoedelijke duur van het verblijf te melden;
d) de persoonlijke pasjes worden dan overhandigd: een armbandje voor elke gast en een pass voor de auto. Het armbandje moet verplicht gedragen worden en moet, wanneer dit gevraagd wordt, bij de ingang ter controle getoond worden.
e) bij aankomst of tijdens het verblijf mogen geen personen toegelaten worden waarvan de persoonlijke gegevens niet bekendgemaakt werden op het moment van de reservatie; veranderingen, toevoegingen of persoonsruil zijn niet toegelaten, tenzij met de voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege de Directie, minstens 10 dagen vóór aankomst. De Directie behoudt zich het recht voor de reservatie de dag van aankomst te annuleren indien de personen die zich aanmelden niet de gasten zijn die verwacht werden.

Art. 2

De campinggasten die komen en gaan moeten, telkens wanneer ze niet overnachten in de camping en vooraleer de camping te verlaten, het armbandje en de pass voor de auto terugbezorgen aan de receptie, en de verblijfsperiode betalen. Bij terugkomst kunnen het armbandje en de pass voor de auto weer afgehaald worden.

Art. 3

De toegang is onderworpen aan de toestemming van de Directie, die naar eigen goeddunken campinggasten kan weigeren wanneer de camping volzet is of wanneer het reglement niet nageleefd wordt.

Art. 4

De toegang met de auto en elk ander motorvoertuig kan alleen de dag van aankomst en vertrek, voor het laden en lossen van de bagage.

Art. 5

a) De standplaats of de woning worden door de Directie toegewezen; met de reservatie wordt het type van standplaats of woning gegarandeerd, maar niet een welbepaalde standplaats of woning.
b) het is niet mogelijk op eigen initiatief van plaats te veranderen.
c) alle materialen moeten binnen de grenzen van de standplaats geplaatst worden.

Art. 6

Na het lossen van de bagage moeten de auto’s op de parkeerplaats geparkeerd worden. De auto’s die elders geparkeerd worden zullen zonder kennisgeving weggesleept worden. De kost hiervan zal aangerekend worden aan de eigenaar van de auto.

Art. 7

De caravan die na de winter uit de bergplaats gehaald wordt, wordt aan de campinggast-eigenaar overhandigd en op het einde van het verblijf door deze laatste terugbezorgd voor de berging.

Art. 8

Op de camping zijn minderjarigen alleen toegelaten als ze verblijven met hun ouders of meerderjarige familieleden.

Art. 9

a) De standplaats wordt toegewezen na 12u00.
b) het minimaal aantal gasten per standplaats is twee.
c) het maximaal aantal gasten per standplaats is zes, inclusief gasten,
d) voor elk type van standplaats is slechts één voertuig toegelaten. Het is toegelaten een iglotent toe te voegen voor de behoeften van het gezin zonder gasten, maar deze tent mag in elk geval niet voor meer dan zes personen zijn (alleen ouders en ongehuwde kinderen).

Art. 10

De woningen worden toegewezen na 16u00 de dag van aankomst en moeten vrijgelaten worden voor 9u00 de dag van vertrek.

Art. 11

a) De toegang van gasten en/of bezoeker moet geautoriseerd worden door de Directie; Als de Directie ermee instemt, moeten de identiteitsbewijzen overhandigd worden aan de receptie, moet het dagtarief voor het verblijf betaald worden en moet het onderhavige reglement nageleefd worden; gebeurt dit niet, dan zal de gasten en/of bezoekers gevraagd worden de camping te verlaten.
b) de campinggast moet controleren of de bezoekers de toestemming van de directie hebben; hij is verantwoordelijk voor hun gedrag op de camping;
c) de campinggast die wordt betrapt met bezoekers zonder toestemming wordt verbannen (overeenkomstig de artikelen 614.624.633.637 van het strafrecht boek);
d) de bezoekers kunnen van 9:00 tot 14:00 uur en van 16:00-tot 20:00 gebruik maken van de infrastructuur ze kunnen blijven tot 22.00 uur.

Art. 12

Onbevoegden mogen de camping niet betreden.

BETALING

Art. 13

a) Het verblijf op de standplaats wordt per dag betaald. Er wordt rekening gehouden met minstens 2 personen.
b) indien de standplaats leeg gelaten wordt, zal bovenop de kost van de standplaats een supplement aangerekend worden overeenkomstig twee volwassenen.

Art. 14

a) De kost van een dag wordt berekend vanaf het moment van aankomst, zonder rekening te houden met het uur van aankomst tot 10:00 uur van de dag daarop volgend. In een accomodatie wordt de kost van een dag berekend vanaf het moment van aankomst zonder rekening te houden met het uur tot 9:00 uur de dag daarop volgend.
b) in geval van vertrek moet de camping verlaten worden voor 10u00 zoniet zal de hele dag aangerekend worden.

Art. 15

Indien niet betaald wordt zullen, krachtens art. 2 756 van het Burgerlijk Wetboek, de auto en/of de bezittingen van de campinggast door de Directie vastgehouden worden, tot het saldo betaald wordt, vermeerderd met een sanctie.

Art. 16

a) Het saldo moet betaald worden bij aankomst. Het hele verblijf moet betaald worden, ook in geval de camping vroegtijdig verlaten wordt.
b) de standplaatsen, woningen en/of parasols mogen, ook indien alles tot betaald werd in geval van een vroegtijdig vertrek, niet overgelaten worden aan derden.
c) de Directie heeft het recht naar eigen goeddunken de eerder vrijgelaten standplaats of woning opnieuw toe te wijzen.
d) de betaling van het hele gereserveerde verblijf i ook in geval van laattijdige aankomst verplicht.

Art. 17

a) De betaling of andere verrichtingen moeten uitgevoerd worden tijdens de openingsuren van de kassa, met creditkaart of in contant geld maar alleen als het bedrag kleiner is dan € 3.000.
b) op het moment van vertrek moeten de pasjes terugbezorgd worden (persoonlijk, auto, enz.) die bij aankomst toegewezen waren.

Art. 18

Enkel voor de percelen Bambi op de westelijke zone wordt een vermindering van 5% toegekend, mits vertoon van een erkende campingkaart.

SCHADE

Art. 19

De Directie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt aan personen en/of voorwerpen omwille van redenen die niet toe te schrijven zijn aan de camping en/of het personeel van de camping, net zoals voor voorwerpen en/of waardevolle voorwerpen die verloren geraakt zijn en/of gestolen zijn.

VEILIGHEID

Art. 20

a) Deel te nemen aan sportieve en recreatieve activiteiten voorgeschoten door de animatie personeel of het gebruik van de sport en recreatieve faciliteiten van de camping zij veronderstelt te zijn in goede gezondheid. Iedereen neemt deel in de veronderstelling zijn verantwoordelijkheid.
b) kinderen kunnen deelnemen aan net onder de verantwoordelijkheid van hun ouders, of indien vergezeld door volwassenen.

Art. 21

Kinderen moeten bij het gebruik van de uitrustingen en de diensten onder toezicht zijn. Ze moeten vergezeld zijn van hun ouders, die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor hun gedrag. De Directie kan niet aansprakelijk gesteld worden.

Art. 22

a) Het is verboden in de camping te spelen met ballen, bowling of andere uitrustingen die schade kunnen veroorzaken.
b) het is verboden hard te rijden met de fiets, skateboard, rolschaatsen of de autoped.
c) dit verbod is ook geldig voor het droompark, tegenover de receptie;

Art. 23

De veranda en/of kitchenette moeten aan de straatzijde gemonteerd worden.

Art. 24

De gasflessen eigendom van de campinggast moeten conform de EEG-norm zijn en aan de zijkant van de veranda opgesteld worden.

Art. 25

De vervoermiddelen en uitrustingen in het bezit van de campinggast moeten het merk CE dragen en de voedingskabel moet minstens 30 meter lang zijn.

Art. 26

De campinggast moet de wegen vrijlaten en mag de doorgang niet versperren met zijn eigen vervoermiddelen of uitrustingen.

Art. 27

a) Het gebruik van de barbecue is verboden op elke staandplaats;
b) het gebruik van de barbecue is verboden in de accomodaties.

OMGEVING

Art. 28

Het is verboden de beplantingen te beschadigen, touwen of andere uitrustingen vast te binden aan de bomen, kuilen te graven op de standplaatsen, vloeistoffen te gieten op het terrein en vuur te stoken buiten.

Art. 29

a) Boven het vervoermiddel mogen geen zeilen of metalen stellingen gemonteerd worden.
b) Het is verboden antennes vast te maken aan de bomen.

Art. 30

Het wasgoed moet uitgehangen worden op vouwbare wasrekken.

Art. 31

De vuilnis moet naar de daartoe bestemde vuilnisbakken gebracht worden die opgesteld zijn in de ecologische zone. De regels voor de gescheiden afvalophaling moeten in acht genomen worden.

Art. 32

De hygiënische diensten moeten gebruikt worden volgens de aanwijzingen. a) het wasgoed en de vaat moeten gewassen worden in de toegewezen wastafels.
b) ook de persoonlijke hygiëne en die van de kinderen moet plaatsvinden op de toegewijde plaatsen die aangeduid zijn met borden.
c) De sanitaire voorzieningen moeten met respect worden gebruikt en op beschaafde wijze worden verlaten;

Art. 33

De chemische WC’s moeten leeggemaakt worden op de daartoe bestemde plaatsen, volgens de aangegeven uren. Het is verplicht een chemisch ontsmettingsmiddel te gebruiken.

Art. 34

a) De standplaats moet altijd netjes en in orde gehouden worden tijdens het verblijf en bij het vertrek moet het vrijgelaten worden;
b) omvangrijk afval of speciaal afval zoals oude televisietoestellen, koelkasten, lattenbodems en matrassen moeten volgens de wet afgedankt worden.

Art. 35

Het gebruik van de afvalwaterputjes op de standplaats moet gebeuren aan de hand van speciale leidingen en elk ander systeem is niet toegelaten. Het personeel is geautoriseerd om ongepaste afvoermiddelen te verwijderen.

RUST

Art. 36

Om de rust te garanderen tijdens het hele verblijf moet het volume van geluidstoestellen laag gehouden worden. Zo ook moeten de gesprekken tussen de campinggasten altijd met een gewoon stemvolume gebeuren.

Art. 37

Het is verboden samenkomsten te houden (eetfestijnen, feestjes, enz.) in de wegen van de camping, op de vrije standplaatsen en in elke andere gemeenschappelijke zone, zonder de voorafgaande toestemming van de Directie.

Art. 38

De openingsuren van de verschillende diensten is aangeduid in de gemeenschappelijke zones.

Art. 39

a) a)Van 14u00 tot 16u00 en van 24u00 tot 7u00 zijn de toegangshekken en de parkeerplaats dicht.
b) De circulatie van elk voertuig, ook fietsen, skateboards, enz. is dan verboden.
c) Lawaai dat de rust van de campinggasten verstoort is verboden.
d) Het is in deze tijdsintervallen verboden tenten te monteren en te demonteren, de camping te verlaten en de parkeerplaats te verlaten met eigen vervoermiddel.
e) Tijdens deze uren is het verboden geluidstoestellen te gebruiken, rumoerig samen te komen, de speeltuin en de waterglijbanen in het zwembad te gebruiken.
f) Het is ook verboden de vaat te wassen in de gemeenschappelijke zones.

DIEREN

Art. 40

a) Dieren zijn niet toegelaten.

Het personeel van de camping is geautoriseerd om het in acht nemen van de regels te eisen en aan de Directie melding te doen van wie inbreuk pleegt. Wie de regels niet in acht neemt zal door de Directie verzocht worden de camping te verlaten.

Animali non ammessi